Skal I have jeres kompetencer ordentligt sammensat?

Se mere om konceptet

Tanken bag
Kompetencedatabasen er skabt ud fra erfaring fra mange års arbejde med medarbejderudvikling og virksomhedsudvikling gennem Projektkontoret. (www.projektkontoret.dk) Kompetencedatabasen er derfor skab på grundlag af mange samtale med ledere, medarbejdere i vidt forskellige virksomheder samt de nyeste metoder for medarbejder-og virksomhedsudvikling. Programmet sætte fokus på medarbejderen og dennes nærmeste leder og møder dem i deres hverdag, hvor kompetenceudvikling bliver praktiske, nærværende og anerkendende.

Længe har det været anerkendt, at virksomhedsudvikling med fokus på den knappe og vigtige ressource, medarbejderne skaber de største forbedringer i virksomhedes mulighed for at løse de rigtige opgaver på den rigtige måde.

Ligeledes har der i længere tid været fokus på anerkendende ledelse og konkret, praktisk og nærværende valg af kompetencer. Disse og mange andre erfaringer er grundstenen for kompetencedatabase.

Udvikling kommer ikke ud af ingen ting. Udvikling er for vigtig til at gå i glemmebogen. Derfor sikre Kompetencedatabasen, at aftaler bliver fulgt op og bliver dokumenteret således, at både medarbejderen og lederen ved konkret hvilket tiltag der er sat i søen. Det skaber tryghed for ledelsen og medarbejderne at vide, at udviklingen er opdateret, sat på skinner og intet er glemt. Men samtidig gør kompetencedatabasen også udviklingen sjov, nærværende og anerkendende.

Fordele ved udvikling af virksomheden gennem medarbejderudvikling


Personlig udvikling

Medarbejderen kan altid følge med i egen udvikling gennem en let, overskuelig, anerkendende og medrivende brugerflade.

Anerkendende tilgang

Anerkendelse og opfølgning er vejen frem til at sikre udvikling i jeres virksomhed. Det handler om, at medarbejderne oplever, at deres udviklingen er blevet set og anerkendt.

Kompetencer

For at dækker alle sider af jeres virksomhed arbejder vi med faglige, almene og personlige kompetencer. Vi arbejder også med udvikling gennem konkrete og nærværende kompetencer.

Jeres virksomhed får

Tryghed og gennemsigtig for medarbejderen

Medarbejdere som er klædt på til hverdagens udfordringer oplever tryghed, da man ved, til hvilket niveau man skal kunne opgaven og præcis hvad der forventes af en.

Bedre økonomisk bundlinje

Mere kompetente medarbejdere er mere effektive, kan løse nutidens- og fremtidens arbejdsopgaver og er derfor mere salgsbare og selvstændige.

Højere medarbejdertilfredshed

At man følger sig klædt på til arbejdsopgaverne i hverdagen skaber trygge og tilfredse medarbejdere. Anerkendelse i form af monitorering af fremskridt skaber tilfredshed om egen udvikling og sikre, at medarbejderen bliver set og hørt på en konkret og let forståelige måde

Sammenhæng mellem ledelsens visioner og strategier og medarbejdernes faktiske kundskaber

Medarbejdere kommer til at forstå ”ser” virksomhedens retning. Man ser den rød tråd fra øverste visioner og strategier til konkrete faglige medarbejderkundskaber.

Validerer virksomheden systematisk

Sikre ”skal-kompetencer” såsom ISO9001. Sikre alle facetter fra nødvendige kompetencer er fastsat, sikre uddannelsesplan, vurderer effektiviteten af uddannelsen, sikre at medarbejderne er beviste og har oversigt over kompetencer og endelige udfører registrering over uddannelse, træning, færdigheder og erfaringer.

Hvordan kan Kompetencedatabasen hjælpe din virksomhed?

Vi skaber udvikling med fokus på den vigtigste ressource: dine medarbejdere

Anerkendende udvikling

Jo hurtigere at kompetencerne er kommet i hus des hurtigere kan jeres virksomhed sætte kompetencerne i spil. Det skaber grobunde for bedre effektivitet og kvalitet for jeres virksomhed. Det handler om at påskynde udviklingen hos medarbejderen, afdelingen og virksomheden som helhed for at få udviklingen sat på skinner.

Kompetencedatabasen gør bl.a. brug af de nyeste tanker om gamification (belønnende brugeradfærd). Vi arbejde bl.a. med pokaler som gradvist bliver fyldt op samt påskyndelse i form af opmuntrende citater og en let og indbydende brugerfalde. Udvikling skal være sjovt, anerkendende og nærværende

(Screenshot: Medarbejder profil)

Overblik over udvikling

Udvikling skal give mening og være tæt på virksomhedens kerneområder. Medarbejderne skal opleve kompetencer som letforståelige og tilpasset arbejdshverdagen. Medarbejder får overblik præcis over hvilke kompetencer, som skal udvikles, til hvilket niveau kompetencen skal udvikles og hvordan kompetencen skal udvikles. Medarbejderen og lederen får præsenteret grafiske fremstillinger over fremskridt for egen og afdelings udvikling på en let, forståelig og anerkende måde.

(Screenshot: Uddannelsesplan)

Let forståelig udvikling

Succes skal fejres af hele afdelingen, teamet og virksomheden. Kompetencedatabasen fremstiller den samlet udvikling i et overskueligt kompetencespind som et hurtigt og nemt overblik over hele den samlet udvikling. Vi vil så gerne, at man for et hurtigt, gennemsigtigt og letforståeligt billede af den udviklingen, som har så stor betydning lederen, medarbejderne og virksomhedens arbejdsområde.

(Screenshot: Spin for personlig og afdelingen)

Kontakt

Hvis du kunne tænke dig et uforpligtende tilbud, så skriv!

Få et uforpligtende tilbud