Skal i have jeres kompetencer ordentligt sammensat?

Se mere om konceptet

Tanken bag
Medarbejderne er drivkraften bag en fornuftig virksomhedsudvikling. Dette betyder, at den enkelte medarbejder er den vigtigste ressource i forhold til at skabe de største forbedringer i en virksomhed og muligheden for at løse opgaverne på en succesfuldt måde.

Den enkelte medarbejdes kompetencer er nødvendige at få i spil for at få en sund og succesfuld virksomhed. Der har i længere længere tid været fokus på anerkendende ledelse og konkret, praktisk og nærværende valg af kompetencer. Disse og mange andre erfaringer er grundstenen for Kompetencedatabasen.dk

Udvikling i en virksomhed må aldrig gå i glemmebogen. Derfor sikrer Kompetencedatabasen, at aftaler bliver fulgt op og bliver dokumenteret således, at både medarbejderen og lederen ved konkret hvilket tiltag, der er sat i søen. Det skaber tryghed for ledelse og medarbejdere at vide, at udviklingen er opdateret, sat på skinner og intet er glemt. Samtidig gør Kompetencedatabasen også udviklingen nærværende, anerkendelse og den enkelte medarbejder kommer i spil med sine kompetencer.

Kompetencedatabasen er skabt ud fra erfaring fra mange års arbejde med medarbejderudvikling og virksomhedsudvikling gennem Projektkontoret. Kompetencedatabasen er skabt på grundlag af mange samtaler med ledere og medarbejdere i vidt forskellige virksomheder samt de nyeste metoder for medarbejder-og virksomhedsudvikling.

Fordele ved udvikling af virksomheden gennem medarbejderudvikling


Personlig udvikling

Medarbejderen kan altid følge med i egen udvikling gennem en let, overskuelig, anerkendende og medrivende brugerflade.

Anerkendende tilgang

Anerkendelse og opfølgning er vejen frem til at sikre udvikling i jeres virksomhed. Det handler om, at medarbejderne oplever, at deres udviklingen er blevet set og anerkendt.

Kompetencer

For at dække alle sider af jeres virksomhed, arbejder vi med faglige, almene og personlige kompetencer. Vi arbejder også med udvikling gennem konkrete og nærværende kompetencer.

Jeres virksomhed får

Tryghed og gennemsigtig for medarbejderen

Medarbejdere som er klædt på til opgaverne oplever tryghed, da kompetencedatabasen visuelt skaber klarhed over, hvilket niveau man skal kunne løse opgaven og tydelighed på, hvad der forventes af en i opgaveløsningen. Det skaber trygge og engagerede medarbejdere!

Bedre økonomisk bundlinje

Mere kompetente medarbejdere er mere effektive, kan løse nutidens- og fremtidens arbejdsopgaver og er derfor mere salgsbare og selvstændige.

Højere medarbejdertilfredshed

At man følger sig klædt på til arbejdsopgaverne i hverdagen skaber tilfredse medarbejdere. Anerkendelse i form af monitorering af fremskridt skaber tilfredshed om egen udvikling og sikrer, at medarbejderen bliver set og hørt på en konkret og let forståelige måde.

Sammenhæng mellem ledelsens visioner og strategier samt medarbejdernes faktiske kundskaber

Medarbejdere kommer til at forstå virksomhedens retning, fordi den via Kompetencedatabasen bliver tydeligt og visuel. Man ser den røde tråd fra ledelsens visioner og strategier til konkrete faglige medarbejderkundskaber.

Validerer virksomheden systematisk

Sikrer ”skal-kompetencer” såsom ISO9001. Sikrer alle facetter fra nødvendige kompetencer er fastsat, sikrer uddannelsesplan, vurderer effektiviteten af uddannelsen, sikrer at medarbejderne er bevidstste og har oversigt over kompetencer og endelig registrering over uddannelse, træning, færdigheder og erfaringer.

Hvordan kan Kompetencedatabasen hjælpe din virksomhed?

Vi skaber udvikling med fokus på den vigtigste ressource: dine medarbejdere

Anerkendende udvikling

Jo hurtigere at kompetencerne er kommet i hus des hurtigere kan jeres virksomhed sætte kompetencerne i spil. Det skaber grobunde for bedre effektivitet og kvalitet for jeres virksomhed. Det handler om at påskynde udviklingen hos medarbejderen, afdelingen og virksomheden som helhed for at få udviklingen sat på skinner.

Kompetencedatabasen gør bl.a. brug af de nyeste tanker om gamification (belønnende brugeradfærd). Vi arbejde bl.a. med pokaler som gradvist bliver fyldt op samt påskyndelse i form af opmuntrende citater og en let og indbydende brugerflade. Udvikling skal være sjovt, anerkendende og nærværende

Profil billede
(Screenshot: Medarbejder profil)

Overblik over udvikling

Udvikling skal give mening og være tæt på virksomhedens kerneområder. Medarbejderne skal opleve kompetencer som letforståelige og tilpasset arbejdshverdagen. Medarbejder får overblik præcis over hvilke kompetencer, som skal udvikles, til hvilket niveau kompetencen skal udvikles og hvordan kompetencen skal udvikles. Medarbejderen og lederen får præsenteret grafiske fremstillinger over fremskridt for egen og afdelingens udvikling på en let, forståelig og annerkendende måde.

Uddannelsesplan billede
(Screenshot: Uddannelsesplan)

Let forståelig udvikling

Succes skal fejres af hele afdelingen, teamet og virksomheden. Kompetencedatabasen fremstiller den samlet udvikling i et overskueligt kompetencespind som et hurtigt og nemt overblik over hele den samlet udvikling. Vi vil så gerne, at man får et hurtigt, gennemsigtigt og letforståeligt billede af den udvikling, som har så stor betydning for lederen, medarbejderne og virksomhedens arbejdsområde.

kompetencespind
(Screenshot: Spind for personlig og afdelingen)

Kontakt

Hvis du kunne tænke dig et uforpligtende tilbud, så skriv!

Få et uforpligtende tilbud